Trang chủ > Văn hóa - Xã hội

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN TRUNG ƯƠNG THÁNG 12.2017

( 15-12-2017 02:59:00  )
 
Sáng ngày 15.12.2017, Ban Thường vụ huyện uỷ Sông Mã tổ chức dự Hội nghị trực tuyến Hội nghị Báo cáo viên trung ương tháng 12/2017 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Sông Mã có đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ, các đồng chí báo cáo viên huyện uỷ, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện uỷ. 

 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được thông tin cá chuyên đề:

- “Một số kết quả nổi bật đạt được và những khó khăn, bất cập chủ yếu của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ đột phá, trọng tâm cần tập trung tháo gỡ trong năm 2018”.

- Hướng dẫn triển khai chuyên đề 05-CT/TƯ năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- “Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội của nước ta năm 2017; dự báo tình hình, phương hướng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018”.

- Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới .

Sau khi hội nghị báo cáo viên Trung ương kết thúc, đồng chí Hoàng Thị Đôi - Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ đề nghị các đồng chí đại biểu dự Hội nghị trên cơ sở các chuyên đề đã được thông tin, tiếp tục nghiên cứu, tuyên truyền, thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình được giao phụ trách, góp phần thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện năm 2018./.

                                                T/h: Nguyễn Bình-  Ban Tuyên giáo huyện uỷ