Trang chủ > Văn hóa - Xã hội

Hội nghị Ban Chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục huyện Sông Mã giai đoạn 2018 - 2020

( 24-02-2018 04:38:00  )
 
Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại trong điều hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La; sự đồng thuận, giúp đỡ của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện và sự nỗ lực của toàn ngành, giáo dục và đào tạo huyện Sông Mã đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ: quy mô mạng lưới trường lớp tiếp tục được củng cố và mở rộng, công tác phổ cập được duy trì, công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia đạt được những kết quả đáng khích lệ, chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và chất lượng giáo dục học sinh được nâng lên rõ rệt, … góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, với mong muốn tạo bước chuyển biến mang tính đột phá cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Sông Mã giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo. Được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Phòng GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-GD&ĐT ngày 02/02/2018 về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục huyện Sông Mã; Quyết định số số 17/KH-GD&ĐT ngày 12/02/2018 thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục huyện Sông Mã giai đoạn 2018 - 2020.

Trong không khí ngập tràn sức Xuân. Sáng ngày 23/02/2018, Ban Chỉ đạo đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất. Dự, chỉ đạo có đồng chí  Nguyễn Chí Chung - Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ huyện, Trưởng phòng GD&ĐT, Trưởng Ban Chỉ đạo cùng các đồng chí trong tập thể lãnh đạo phòng, các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo.

 

(Đồng chí Nguyễn Chí Chung - Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ huyện, Trưởng phòng GD&ĐT, Trưởng Ban Chỉ đạo cùng các đồng chí trong Tập thể lãnh đạo phòng GD&ĐT dự, chỉ đạo tại phiên họp lần thứ nhất)

 

Hội nghị đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục huyện Sông Mã giai đoạn 2018 - 2020; thông qua các dự thảo văn bản liên quan đến công tác đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Hội nghị tập trung thảo luận, đề xuất các gải pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện nhà.

 

Các thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận tại cuộc họp

 

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La; sự đồng thuận, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện; phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Sông Mã anh hùng, sự tâm huyết nhiệt tình, dám nghĩ dám làm của Tập thể lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện, các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị trường và đặc biệt là các thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục huyện Sông Mã giai đoạn 2018 - 2020. Chúng ta có quyền tin tưởng vào những chuyển biến đột phá về chất lượng của giáo dục và đào tạo huyện nhà trong thời gian không xa./.

T/h: Nguyễn Chí Chung - Đinh Huy Cảnh