Trang chủ > Văn hóa - Xã hội

Hội LHPN tỉnh: Tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình và giám sát phản biện xã hội

( 06-04-2018 08:45:00  )
 
Vừa qua, tại huyện Sông Mã, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình và giám sát phản biện xã hội năm 2018 cho 100 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch, chi hội trưởng phụ nữ các bản, xã, thị trấn trên địa bàn.

  

Hội nghị tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình và giám sát phản biện xã hội.

 

Học viên được quán triệt các nội dung về quan điểm, chính sách, hệ thống pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; kỹ năng nhận diện, phát hiện bạo lực gia đình, làm việc với nạn nhân bạo lực gia đình, người gây bạo lực...; kỹ năng cần thiết để cán bộ Hội LHPN các cấp thực hiện nhiệm vụ tham gia quản lý Nhà nước, giám sát, phản biện xã hội; quy định pháp luật về quyền và trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam trong công tác bảo vệ trẻ em; hướng dẫn xây dựng kế hoạch giám sát và quá trình tham gia giải quyết của các cấp Hội thông qua một số vụ việc điển hình. Qua đó, giúp học viên nắm vững chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường vai trò giám sát của Hội LHPN các cấp trong việc thực hiện chính sách, luật pháp có liên quan đến phụ nữ tại cơ sở.

Theo baosonla.org.vn