Trang chủ > Văn hóa - Xã hội

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT 5 NĂM XÂY DỰNG CƠ SỞ HỘI TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH (GIAI ĐOẠN 2014 – 2018)

( 21-03-2019 02:46:00  )
 

Sáng ngày 21 tháng 3 năm 2019, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm xây dựng cơ sở Hội trong sạch vững mạnh giai đoạn 2014 – 2018. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Cầm Xuân Ế, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La, các đồng chí trong Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ban chấp hành hội Cựu chiến binh các huyện, thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành phố.

Tại điểm cầu huyện Sông Mã có các đồng chí Ban chấp hành Hội cựu chiến binh huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 19 xã, thị trấn. Cùng dự hội nghị còn có đồng chí Trưởng Ban Dân vận, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy.

 

Hội nghị nghe, thảo luận kết quả 5 năm xây dựng cơ sở Hội trong sạch vững mạnh giai đoạn 2014 – 2018 do Ban chấp hành Hội Cựu chiến  binh tỉnh chuấn bị; nghe các cơ sở hội báo cáo, trao đổi kinh nghiệm xây dựng cơ sở hội trong sạch, vững mạnh. Hội nghị cũng giành thời gian thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương những cơ sở hội, những hội viên tiêu biểu, xuất sắc nỗ lực xây dựng cơ sở Hội trong sạch, vững mạnh trong suốt 5 năm qua, góp phần phấn đấu đạt mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

                                              T/h:  Nguyễn Bình, Ban Tuyên giáo huyện ủy