Trang chủ > Văn hóa - Xã hội

Giả danh Thanh tra Bộ Y tế

( 10-07-2017 02:14:00  )
 
Ngày 05/7/2017, Phòng Y tế huyện nhận được công văn số 107/SYT-Ttra ngày 05/7/2017 của Sở Y tế tỉnh Sơn La về việc phối hợp cảnh báo tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực y tế về tình trạng gần đây xuất hiện đối tượng mạo danh Thanh tra Bộ Y tế nhũng nhiễu cơ sở.

Theo nội dung công văn trước đó, Thanh tra Bộ Y tế có công văn phán ánh về việc “Một số thông tin về cá nhân có số điện thoại 0903188591 tự xưng là lãnh đạo, nhân viên của Thanh tra Bộ Y tế đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực y tế yêu cầu các cơ sở đưa phong bì với số tiền 5 triệu đồng/người/đoàn (đoàn thanh tra trên 10 người) để không bị kiểm tra và xử lý vi phạm”.

Trước hiện tượng trên, Phòng Y tế khẳng định, tất cả các công chức khi đến các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực y tế làm việc đều phải có Quyết định thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra, hoặc công văn, hoặc giấy giới thiệu do lãnh đạo ký, ghi rõ họ tên, chức danh của cán bộ đến làm việc, nội dung làm việc và thời hạn, đồng thời phải xuất trình Thẻ công chức; Các đoàn đến kiểm tra khi làm việc trên địa bàn huyện phải thông qua UBND huyện (trực tiếp là các cơ quan chuyên môn của UBND huyện).

Do đó, Phòng Y tế đề nghị các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện phối hợp báo với cơ quan chức năng và Phòng Y tế huyện qua số điện thoại 0212.3836.012 khi phát hiện những trường hợp mạo xưng là cán bộ Thanh tra Bộ Y tế để có biện pháp xử lý.

                                                                   T/h: Cầm Thị Tươi - Phòng Y tế