Trang chủ > Văn hóa - Xã hội

Đồng chí Lê Thị Yến - Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại bản Pá Lâu, xã Pú Bẩu, huyện Sông Mã

( 18-11-2018 07:28:00  )
 
Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11/1930 – 18/11/2018,Đồng chí Lê Thị Yến – Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã cùng đoàn công tác của huyện đã đến dự Ngày hội đại đoàn kết với nhân dân bản Pá Lâu, xã Pú Bẩu.

Bản Pá Lâu, xã Pú Bẩu có 40 hộ, với 192 nhân khẩu dân tộc Mông, bản có 3 dòng họ cùng sinh sống. Mặc dù còn những khó khăn nhất định, nhưng cán bộ và nhân trong bản đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhân dân trong bản thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, cùng nhau phấn đấu phát triển kinh tế xã hội. Bản có 100%  hộ gia đình trong bản được sử dụng nước hợp vệ sinh, trên 56 % số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hiện đóng góp đầy đủ các khoản quỹ theo quy định. Đời sống bà con nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, bộ mặt nông thôn từng bước được khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Sông Mã đã biểu dương kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư của bản Pá Lâu. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, khu dân cư tiếp tục triển khai hiệu quả 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đầu tư thâm canh, biết cách sử dụng đồng vốn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; đẩy mạnh thực hiện xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, môi trường, an ninh trật tự; chăm lo việc học cho con trẻ; thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp này, đồng chí chủ tịch UBND huyện đã tặng quà cho nhân dân bản Pá Lâu và tặng quà 05 xuất quà cho 05 người có uy tín tiêu biểu của xã Pú Bẩu./.

                                     T/h: Ánh Nguyệt – Trung tâm TTVH huyện Sông Mã