Trang chủ > Văn hóa - Xã hội

Đoàn công tác của tỉnh làm việc với huyện Sông Mã

( 27-04-2017 08:41:00  )
 
Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/BCĐ ngày 09/01/2017 của BCĐ tỉnh về củng cố hệ thống chính trị cơ sở, ngày 24/4/2017, Đoàn công tác do đồng chí Mai Thu Hương – Uỷ viên BTV tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đấu trang phòng, chống “ Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá tại huyện Sông Mã.

(Đồng chí Mai Thu Hương – Uỷ viên BTV tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi làm việc với huyện Sông Mã)

Làm việc với đoàn có đồng chí Vi Đức Thọ - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; các đồng chí Thường trực huyện ủy, UBND, UBMTTQVN huyện; lãnh đạo 02 Đồn biên phòng, lãnh đạo Công an huyện và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị.

Trước khi làm việc với huyện đoàn đã khảo sát tại xã Mường Sai, đồn 457 Chiềng Khương. Huyện Sông Mã là huyện có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, một bộ phận nhân dân đời sống còn khó khăn. Trong những năm qua, Ban Thường vụ huyện ủy đã lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn đươc giữ vững và ổn định; tích cực đấu tranh làm thất bại những thủ đoạn lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, đói nghèo, dân chủ, nhân quyền và những hạn chế thiếu sót của ta để xuyên tạc đường lối, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta; kịp thời tuyên truyền định hướng, nắm bắt thông tin, diễn biến tâm trạng của các tầng lớp nhân dân, trực tiếp giải quyết. tháo gỡ và tham mưu cho cấp ủy xử lý có hiệu quả những vấn đề tư tưởng nảy sinh.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn công tác đã ghi nhận những  kết quả mà huyện Sông Mã đã đạt được trong đấu tranh phòng, chống “ Diễn biến hoá bình” trên các lĩnh vực tư tưởng văn hoá. Đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới huyện cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo: Tăng cường bám, nắm địa bàn để kịp thời phát hiện xử lý các sự việc phát sinh; Ban Tuyên giáo huyện làm tốt công tác tuyên truyền; phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; định hướng công tác tư tưởng cho đội ngũ văn nghệ sĩ; kịp thời giải quyết những điểm nóng, bức xúc trong nhân dân./.

                                                                     T/h: Ngô Hà – Đài TTTH Sông Mã