Trang chủ > Văn hóa - Xã hội

Chi cục Thuế Sông Mã: Nhiều giải pháp tăng nguồn thu

( 28-06-2018 09:17:00  )
 
Tính đến thời điểm này, tổng thu ngân sách của huyện Sông Mã ước đạt trên 61 tỷ đồng, bằng 95% so với dự toán UBND tỉnh giao, đạt 64,3% dự toán HĐND huyện. Các khoản thu đạt cao chủ yếu là tiền sử dụng đất (gần 35 tỷ đồng).

  

 Cán bộ thuế Sông Mã hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai hàng hóa.
 

Để đạt các kết quả quan trọng kể trên, Chi cục Thuế huyện Sông Mã đã tăng cường phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các Ban quản lý dự án, các phòng, ban liên quan tăng cường quản lý nguồn thu, triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp thu thuế, tận thu triệt để các nguồn thu. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thu tốt là do UBND huyện đã đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; thu tiền thuê đất; thuế thu nhập cá nhân; thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Một số khoản thu thấp là: Công thương nghiệp - Dịch vụ ngoài quốc doanh; doanh nghiệp Nhà nước địa phương, lệ phí trước bạ; phí và lệ phí… ước thực hiện 19, 5 tỷ đồng, đạt khoảng 42% so với dự toán tỉnh giao. Nguyên nhân thu thấp là do số lượng doanh nghiệp có phát sinh số thuế phải nộp thấp, chủ yếu là do sản lượng các nhà máy thủy điện phát điện không đảm bảo sản lượng thiết kế; giá tính thuế GTGT theo công bố của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại công văn số 1687/EVN-TCKT áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2018 giảm từ 996,13 đ/kWh xuống 613,36 đ/kWh; một số doanh nghiệp kinh doanh thiếu hiệu quả, sức cạnh tranh kém, giải ngân thanh toán vốn một số công trình chậm.

Nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, Chi cục Thuế Sông Mã chú trọng tổ chức các Hội nghị đối thoại với người nộp thuế; tiếp nhận, hướng dẫn xử lý các thủ tục hồ sơ và giải đáp các vướng mắc; tuyên truyền vận động, đôn đốc các doanh nghiệp mới thành lập và đang hoạt động thực hiện tốt dịch vụ khai nộp thuế điện tử đến các doanh nghiệp; tổ chức tập huấn cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn và các tổ chức kinh tế khác về quyết toán thuế TNCN năm 2017; triển khai kê khai thuế điện tử từ kỳ quyết toán thuế năm 2017; tuyên truyền nộp thuế qua tài khoản đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện; tăng cường các biện pháp quản lý thu nợ thuế, rà soát, theo dõi chính xác từng khoản nợ thuế; phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước, các Ngân hàng thương mại, Ban quản lý dự án huyện và các đơn vị chủ đầu tư để thực hiện tốt các biện pháp thu nợ, cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh; hướng dẫn các đơn vị thực hiện cam kết với Chi cục về việc nộp dần tiền thuế nợ vào NSNN; giảm số nợ thuế có khả năng thu xuống dưới 5%. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không kê khai thuế, kê khai chậm hoặc kê khai không chính xác, các trường hợp trốn lậu thuế...để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2018.
 
Đồng thời, quyết liệt thực hiện các chính sách thuế; chủ động đánh giá, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách, xác định chính xác số thuế nợ đọng, phân loại số nợ thuế theo tiêu chí, chỉ đạo các đội thuế phối hợp với các phòng, ban liên quan thực hiện các biện pháp quản lý thu, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời. Khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm khai thác triệt để các nguồn thu, tăng cường quản lý nguồn thu; chú trọng công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, vận động và thực hiện nghiêm các chính sách thuế mới được sửa đổi, bổ sung; rà soát, thu nợ thuế, kiểm tra quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân SXKD trên địa bàn, nắm bắt các nguồn thu phát sinh, điều chỉnh doanh thu khoán thuế ổn định thuế gắn với việc quản lý thu lệ phí môn bài đảm bảo sát thực tế sản xuất kinh doanh của hộ; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn đôn đốc các doanh nghiệp kê khai nộp thuế đúng thời hạn, nộp kịp thời số thuế phát sinh theo kê khai vào ngân sách.

Theo baosonla.org.vn