Trang chủ > Văn hóa - Xã hội

CCB Sông Mã tích cực phát triển kinh tế

( 11-05-2018 06:25:00  )
 
Với trên 4.000 hội viên, sinh hoạt tại 21 cơ sở hội, Hội CCB huyện Sông Mã luôn quan tâm tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi tư duy, cách làm kinh tế; tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật; tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả.

  

Gia đình CCB Trần Văn Trung, bản Hưng Mai, xã Nà Nghịu (Sông Mã) chăm sóc vườn cây ăn quả.

 

Trong phát triển kinh tế, các cấp hội đề xuất mỗi chi hội phấn đấu có từ 2 đến 3 mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả; nhân rộng mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc. Hội thường xuyên phối hợp Trung tâm giáo dục dạy nghề, giáo dục thường xuyên, Trạm Khuyến nông huyện mở các lớp tập huấn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, thu hút gần 1.000 lượt hội viên tham gia; Hội nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội trên 86 tỷ đồng cho hội viên vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, các cơ sở hội còn thành lập tổ, nhóm giúp nhau vay vốn không lấy lãi; ủng hộ CCB nghèo; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất chất lượng. Đã có nhiều mô hình đạt hiệu quả, như cựu chiến binh Lò Văn Lệt (xã Mường Hung) nuôi hươu sao thu nhập gần 500 triệu đồng/năm; mô hình trồng nhãn, xoài của CCB Vũ Văn Khoa (xã Nà Nghịu) thu nhập 400 triệu đồng/năm; mô hình nhãn ghép kết hợp chăn nuôi của CCB Đặng Văn Dược (xã Chiềng Khương) thu nhập 200 triệu đồng/năm...

Không chỉ tích cực làm kinh tế, từ năm 2017 đến nay, các cấp hội còn vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp 5.472 ngày công lao động; hiến 11.117 m2 đất và 150 cây ăn quả. Mặt khác, Hội còn vận động hội viên xây dựng quỹ hội và quỹ nghĩa tình đồng đội được gần 2 tỷ đồng; hỗ trợ làm 2 nhà cho hội viên bị thiên tai, hỏa hoạn từ nguồn “Quỹ ấm tình đồng đội” do hội viên CCB góp tại xã Chiềng En, Chiềng Khoong; giúp ngày công xóa 7 nhà tạm cho hội viên, trị giá 70 triệu đồng.

Trao đổi với ông Hà Minh Châu, Chủ tịch Hội CCB huyện, được biết: Hội đã tập trung vận động hội viên tham gia các phong trào, chương trình kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương; tạo điều kiện cho hội viên tham gia học nghề, tiếp thu khoa học kỹ thuật, tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả trong huyện và ngoài huyện, hiện có 43 hội viên đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi... Phấn đấu hết năm 2018, thu nhập của gia đình hội viên đạt bình quân 18 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 12,2%; duy trì tổng dư nợ vốn vay ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội 80 tỷ đồng; không có hội viên ở trong nhà tạm, nhà dột nát; có 95% trở lên hội viên CCB gương mẫu...

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội CCB Sông Mã đã và đang phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên các lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế, góp phần xây dựng Sông Mã nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo baosonla.org.vn