Trang chủ > Văn hóa - Xã hội

BẢN BUA HIN, XÃ MƯỜNG HUNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

( 13-11-2018 08:23:00  )
 
Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất (18.11.1930 – 18.11.2018), bản Bua Hin, xã Mường Hung tổ chức ngày hội đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội đã thu hút được Nhân dân trong bản tham gia với các hoạt động thi đấu bóng chuyền, thi làm bánh dày, thi bắn nỏ, văn nghệ…Phần lễ được diễn ra trang trọng, ý nghĩa với các nội dung theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Phần thi làm bánh dày trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Bua Hin

 

Bản Bua Hin có 32 hộ, 137 nhân khẩu chung sống đoàn kết, yêu thương nhau góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng toàn dân trên địa bàn xã Mường Hung.

Việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm tổng kết, biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong việc hưởng ứng, tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn, tăng tình đoàn kết giữa toàn dân tộc./.

                                                       T/h: Nguyễn Bình, Ban Tuyên giáo huyện ủy