Trang chủ > Tuyên truyền phổ biến thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách

Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: xây dựng công trình thủy điện Bó Sinh, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

( 29-09-2018 10:53:00  )
 

Ngày 27/9/2018, UBDN huyện Sông Mã đã ban hành Quyết định số 3652/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: xây dựng công trình thủy điện Bó Sinh, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

Xem chi tiết tại đây: