Trang chủ > Tuyên truyền phổ biến thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách

Về việc cấp gạo hỗ trợ cho học sinh hưởng theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, học kỳ I năm học 2018 - 2019

( 29-08-2018 08:52:00  )
 

Ngày 28/8/2018, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định về việc cấp gạo hỗ trợ cho học sinh hưởng theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, học kỳ I năm học 2018 - 2019

Chi tiết xem tại: