Trang chủ > Tuyên truyền phổ biến thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách

V/v phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí đề án mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

( 07-07-2018 09:21:00  )
 

Ngày 06/07/2018, UBDN tỉnh Sơn la đã ban hành Quyết định số 1661/QĐ-UBND V/v phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí đề án mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Xem chi tiết tại đây: