Trang chủ > Tuyên truyền phổ biến thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách

V/v ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La.

( 11-07-2018 09:17:00  )
 

Ngày 10/07/2018, UBDN tỉnh Sơn la đã ban hành Quyết định số 1680/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La.

Xem chi tiết tại đây: