Trang chủ > Tuyên truyền phổ biến thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách

Quyết định về việc ủy quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và cấp giấy pháp quy hoạch cho các dự án công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực cục bộ quy hoạch đô thị

( 17-08-2018 08:57:00  )
 

Ngày 16/08/2018, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 2005/QĐ-UBND về việc ủy quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và cấp giấy pháp quy hoạch cho các dự án công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực cục bộ quy hoạch đô thị

Xem chi tiết tại: