Trang chủ > Tuyên truyền phổ biến thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách

Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

( 10-05-2018 08:33:00  )
 

Ngày 09/5/2018, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chi tiết tại đây: