Trang chủ > Tuyên truyền phổ biến thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách

QĐ Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức xác định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La

( 27-07-2018 09:11:00  )
 

Ngày 26/07/2018, UBDN tỉnh Sơn la đã ban hành Quyết định số 1826/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức xác định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Xem chi tiết tại đây: