Trang chủ > Tuyên truyền phổ biến thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách

QĐ Ban hành phương án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác bằng hình thức nộp tiền vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La

( 03-08-2018 09:07:00  )
 

Ngày 02/08/2018, UBDN tỉnh Sơn la đã ban hành Quyết định số 1888/QĐ-UBND về Ban hành phương án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác bằng hình thức nộp tiền vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La

Xem chi tiết tại đây: