Trang chủ > Tuyên truyền phổ biến thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách

Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn huyện Sông Mã năm 2018

( 06-10-2018 01:50:00  )
 

Ngày 5/10/2018, UBDN huyện Sông Mã đã ban hành Kế hoạch số 877/KH-UBND về tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn huyện Sông Mã năm 2018

Xem chi tiết tại đây: