Trang chủ > Tuyên truyền phổ biến thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách

Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và các văn bản luật về Hộ tịch; Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung; Luật Biên giới quốc gia; Văn bản hợp nhất Luật cư trú của UBTVQH; Luật phòng, chống ma túy

( 25-02-2019 09:09:00  )
 
Ngày 25/02/2019, huyện Sông Mã đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và các văn bản Luật về Hộ tịch; Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung; Luật Biên giới quốc gia; Văn bản hợp nhất Luật cư trú của UBTVQH; Luật phòng, chống ma túy cho các đối tượng là lãnh đạo UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, công chức tư pháp hộ tịch, công chức văn hóa xã hội  19 xã, thị trấn.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Ngưu - Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

(Đ/c Nguyễn Đình Ngưu - Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị)

 

Hội nghị đã thông qua: Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước; quy ước; Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh Sơn La về triển khai Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước; quy ước và dướng dẫn kiểm tra, rà soát hương ước, quy ước; Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày 20/4/2007; Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của chính phủ và Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh thực hiện dân chủ cở sở ở xã, phường, thị trấn; Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-UBMTTQVN ngày 31/12/2000 của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa – Thông tin, Ban Thường trự UBMTTQVN về hướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước của bản, tổ dân phố, tiểu khu, cụm dân cư; Luật Tố cáo 2018 và các văn bản Luật về Hộ tịch; Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung; Luật Biên giới quốc gia; Văn bản hợp nhất Luật cư trú của UBTVQH; Luật phòng, chống ma túy. Hội nghị đã giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức trong việc thực hiện và thi hành pháp luật./.

T/h: Kiều Dung - VHTT