Trang chủ > Tuyên truyền phổ biến thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách

Ban Chỉ đạo 2968 huyện tập huấn pháp luật, nghiệp vụ về phòng, chống ma túy cho cán bộ cơ sở

( 05-10-2018 04:57:00  )
 
Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-BCĐ ngày 01/10/2018 của Ban chỉ đạo 2968 huyện, ngày 04/10/2018 tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Ban chỉ đạo 2968 huyện đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác lập hồ sơ, quản lý người nghiện và các vấn đề liên quan. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực BCĐ 2968 huyện, đ/c Trưởng phòng Tư pháp và Chánh án TAND huyện cùng các đ/c Trưởng ban chỉ đạo 2968, Trưởng, Phó công an huyện, Công an phụ trách địa bàn, cán bộ giúp việc BCĐ 2968, Trạm trưởng Trạm y tế của 19 xã, thị trấn.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Đình Ngưu – PCT UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị

 

Tại Hội nghị đã quán triệt, đánh giá tình hình công tác Phòng chống ma tuý trên địa bàn huyện, trọng tâm là công tác quản lý người nghiện ma tuý hướng dẫn các quy trình, thủ tục lập các loại hồ sơ quản lý người nghiện theo các quy định của pháp luật. Đồng thời đánh giá kết quả 9 tháng thực hiện các chỉ tiêu phòng chống ma tuý năm 2018 của các xã, thị trấn đề ra các giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm; Hội nghị cũng đã thảo luận, trao đổi, đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng chống ma tuý nói chung và  công tác lập hồ sơ quản lý người nghiện như: hồ sơ cai nghiện ma tuý tại cộng đồng, hồ sơ giáo dục tại cấp xã, hồ sơ đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, hồ sơ điều trị Methadone, hồ sơ giao cho gia đình quản lý, giáo dục, giúp đỡ người dưới 18 tuổi sử dụng ma tuý; hướng dẫn công tác thống kê, phân loại người nghiện ma tuý; công tác tố giác, phát giác người nghiện ma túy, tội phạm về ma túy; công tác tổng hợp, kết luận người nghiện ma tuý hoàn thành cai nghiện… qua đó đã giúp cho các cán bộ trực tiếp đấu tranh phòng chống ma tuý ở cơ sở có thêm nhiều thông tin, tài liệu, kinh nghiệm tạo tiền đề làm tốt làm công tác phòng chống ma tuý trên địa bàn và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác phòng chống ma tuý năm 2018.

Kết thúc Hội nghị, UBND huyện đã kết luận yêu cầu các thành viên dự Hội nghị áp dụng những kiến thức đã được tập huấn vào công tác chuyên môn để nâng cao hiệu quả phòng chống ma tuý trên địa bàn, đồng thời thường xuyên tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để báo cáo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.

T/h: Thành Tâm - Công an huyện