TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Trình độ lý luận Chức vụ (Chức danh)  Số điện thoại liên hệ Địa chỉ email
 
1 Cầm Văn Vong 18/7/1964 Trung cấp TC Bí thư Đảng uỷ    
2 Tòng Văn Bình 01/7/1960 Trung cấp TC Phó Bí thư Đảng uỷ    
3 Cầm Văn Minh 20/01/1979 Đại học TC Phó Chủ tịch HĐND   ubndxachiengcang@gmail.com
4 Cầm Văn Khiêm 5/12/1964 Trung cấp TC Chủ tịch UBND 0942448749 ubndxachiengcang@gmail.com
5 Cầm Văn Hạy 28/01/1961 Trung cấp TC Phó Chủ tịch UBND 0913968771 ubndxachiengcang@gmail.com
6 Trần Công Khanh 02/6/1971 Trung cấp TC Phó Chủ tịch UBND 01237632898 ubndxachiengcang@gmail.com
7 Cầm Văn Hải 4/5/1985 Đại học   Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc    
8 Lò Thị Yên 17/9/1983 Trung cấp TC Bí thư Đoàn TNCS HCM    
9 Tòng Thị Mon 12/6/1963 Trung cấp SC Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ     
10 Đèo Văn Đỗ 11/1/1974 Trung cấp   Chủ tịch Hội Nông dân    
11 Đèo Văn Ơn 01/7/1957   SC Chủ tịch Hội Cựu chiến binh    
12 Tòng Văn Chính 1975 Trung cấp SC Trưởng Công an    
13 Tòng Văn Thắng 06/6/1984 Trung cấp TC Chỉ huy trưởng Quân sự    
14 Vũ Thị Thuyết 12/8/1984 Trung cấp   Tài chính - Kế toán    
15 Nguyễn Thị Bích Thủy 15/4/1993 Cao đẳng nghề   Văn phòng - Thống kê (Văn phòng HĐND&UBND)    
16 Lường Văn Thương 22/4/1980 Trung cấp TC Văn phòng - Thống kê (Văn phòng cấp ủy)    
17 Lò Văn Phóng 10/12/1989 Cao đẳng   Văn phòng - Thống kê (Văn thư lưu trữ)    
18 Đèo Văn Dũng 07/01/1982 Trung cấp SC Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (Địa chính - Môi trưởng)    
19 Tòng Văn Dung 07/4/1980 Đại học TC Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (NN-CTN-XD-GT)    
20 Trần Văn Định 21/7/1989 Trung cấp   Tư pháp - Hộ tịch    
21 Lò Văn Biên 11/10/1987 Trung cấp   Tư pháp - Hộ tịch    
22 Hàng A Chư 06/8/1981 Trung cấp TC Tư pháp - Hộ tịch    
23 Đèo Thị Hằng 26/12/1987 Đại học   Văn hoá - Xã hội (Lao động, thương binh và xã hội)