- Đồng chí: Lê Thị Yến

- Sinh năm: 1967.

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Đồng Than – Yên Mỹ - Hưng Yên

- Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận.

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chức vụ: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã

- SĐT: 0915.581.767

- Email: yenlt.songma@sonla.gov.vn

 

- Đồng chí: Cầm Thị Ngọc Yến

- Sinh năm: 1969.

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Sốp Cộp – Sơn La.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chức vụ: Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Mã

- SĐT: 0915.482457

- Email: yenctn.songma@sonla.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Đình Ngưu

- Sinh năm: 1960.

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Yên Xá – Yên Mỹ - Hưng Yên

- Lý luận chính trị: Cử nhân.

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chức vụ: Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Mã

- SĐT: 0977.427.577

- Email: nguund.songma@sonla.gov.vn

  - Đồng chí: Nguyễn Văn Phương

- Sinh năm: 1976

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Quang Thành – Yên Thành – Nghệ An

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chức vụ: Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Mã

- SĐT: 0914.963.179

- Email: phuongnv.songma@sonla.gov.vn