- Đồng chí: Vi Đức Thọ

- Sinh năm: 1976.

- Dân tộc: Thái.

- Quê quán: Tú Nang - Yên Châu - Sơn La.

- Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Sông Mã

- SĐT: 0912.555.500

 Đồng chí: Lò Văn Sinh

- Sinh năm: 1971.

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Mường Lầm – Sông Mã - Sơn La.

- Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận.

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sông Mã

- SĐT: 0918.331.194

- Email: sinhlv.songma@sonla.gov.vn

 

- Đồng chí: Lê Thị Yến

- Sinh năm: 1967.

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Đồng Than – Yên Mỹ - Hưng Yên

- Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận.

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chức vụ: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã

- SĐT: 0915.581.767