TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Trình độ lý luận Chức vụ (Chức danh)  Số điện thoại liên hệ Địa chỉ email
 
1 Nguyễn Văn Đồng 12/11/1981 Đại học CC Bí thư Đảng uỷ 02123837370  
2 Mạc Thị Loan 15/1/1977 Đại học TC Phó Bí thư Đảng uỷ 01238017487  
3 Dương Tự Dũng 25/5/1964 Trung cấp TC Phó Chủ tịch HĐND    
4 Quàng Văn Độ 15/4/1973 Trung cấp TC Chủ tịch UBND 0978724931  
5 Lèo Quang Hải 25/5/1982 Đại học   Phó Chủ tịch UBND 0984528746  
6 Lường Văn Tương 5/10/1964 Trung cấp TC Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc    
7 Trần Thị Thúy Hà 17/01/1983 Cao đẳng SC Bí thư Đoàn TNCS HCM 0976909154  
8 Lường Thị Khuyển 30/9/1968 Trung cấp SC Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ  01655535923  
9 Vì Thị Diên 8/12/1966 Trung cấp TC Chủ tịch Hội Nông dân    
10 Lường Văn Minh 11/10/1964 Trung cấp TC Chủ tịch Hội Cựu chiến binh    
11 Nguyễn Tuấn Dũng 26/6/1991 Cao đẳng   Chỉ huy trưởng Quân sự    
12 Nguyễn Đình Nguyên 17/03/1962 Trung cấp TC Trưởng Công an    
13 Lò Văn Toán   Trung cấp   Tài chính - Kế toán    
14 Đào Thị Thơm 08/2/1968 Trung cấp SC Văn phòng - Thống kê (Văn thư lưu trữ)    
15 Quàng Văn Châm 30/7/1978 Đại học TC Văn phòng - Thống kê (Văn phòng HĐND&UBND) 0973352081 quangchamvp@gmail.com
16 Trần Đức Hoà 29/11/1979 Trung cấp TC Văn phòng - Thống kê (Văn phòng cấp ủy)    
17 Trần Thị Anh  17/7/1968 Đại học SC Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (Tài nguyên - Môi trường)    
18 Lò Văn Quý 16/5/1988 Đại học   Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng&Môi trường (Đô thị - CTN-XD-GT)    
19 Bùi Quang Phong 27/8/1979 Trung cấp   Tư pháp - Hộ tịch    
20 Lường Hùng Thuỷ 20/10/1979 Đang học ĐH SC Tư pháp - Hộ tịch    
21 Lò Văn Hải 22/11/1981 Trung cấp   Văn hoá - Xã hội (Lao động, thương binh và xã hội)    
22 Vũ Thị Ái Phương 19/02/1992 Cao đẳng   Văn hóa - Xã hội (Văn hóa, thể thao và du lịch)