- Đồng chí: Lò Văn Sinh

- Sinh năm: 1971.

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Mường Lầm – Sông Mã - Sơn La.

- Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận.

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sông Mã

- SĐT: 0918.331.194

- Email: sinhlv.songma@sonla.gov.vn

 

- Đồng chí: Quàng Văn Sâm

- Sinh năm: 1960

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Nậm Ty – Sông Mã - Sơn La.

- Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận.

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chức vụ: Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Sông Mã

- SĐT: 0918.331.208

- Email: samqv.songma@sonla.gov.vn