- Đồng chí: Nguyễn Tiến Hải

 - Sinh năm: 1975

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Quỳnh Phong – Quỳnh Lưu – Nghệ An

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Sông Mã

- SĐT: 0987.546.969

- Email: haint.songma@sonla.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Đình Lâm

- Sinh năm: 1979

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Tây Đằng – Ba Vì – Hà Nội

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Sông Mã

- SĐT: 0945.356.595

- Email: lamnd.songma@sonla.gov.vn

 

- Đồng chí: Đỗ Tuấn Đạt

- Sinh năm: 1979.

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Trung Dũng – Tiên Lữ - Hưng Yên

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện Sông Mã

- SĐT: 0949.817.569

- Email: datdt.songma@sonla.gov.vn

 

- Đồng chí: Trần Ngọc Nam

- Sinh năm: 1962

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Thiện Phiến – Tiên Lữ - Hưng Yên

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Sông Mã

-SĐT: 0915.033.718

- Email: namtn.songma@sonla.gov.vn

 

- Đồng chí: Quàng Văn Tiện

- Sinh năm: 1964

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Yên Hưng – Sông Mã – Sơn La

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp huyện Sông Mã

- SĐT: 0912.237.247

- Email: tienqv.songma@sonla.gov.vn

 

- Đồng chí: Ngô Đình Huyển

- Sinh năm: 1970

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Đông Hoàng – Tiến Hải – Hòa Bình

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học

-  Chức vụ: Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện Sông Mã

- SĐT: 0912.577.460

- Email: huyennd.songma@sonla.gov.vn

 

- Đồng chí: Dương Hồng Quang

- Sinh năm: 1971

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Hồng Châu –Hưng Yên

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầnghuyện Sông Mã

- SĐT: 0914.665.038

- Email: quangdh.songma@sonla.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Nghĩa

- Sinh năm: 1966

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Đồng Vạn – Nam Sách – Hải Dương

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Dân tộc huyện Sông Mã

- SĐT: 0948.174.187

- Email: nghianv.songma@sonla.gov.vn

 

- Đồng chí: Lương Văn Vịnh

- Sinh năm: 1973

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Thọ An – Đan Phượng – Hà Nội

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp &PTNT huyện Sông Mã

- SĐT: 01234.133.840

- Email: vinhlv.songma@sonla.gov.vn

 

- Đồng chí: Lò Thị Lửa

- Sinh năm: 1964

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Chiềng Pằn – Yên Châu – Sơn La

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện Sông Mã

- SĐT: 0918.001.881

- Email: lualt.songma@sonla.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Chí Chung

- Sinh năm: 1982

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Thụy Hương – Chương Mỹ - Hà Nội

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Sông Mã

- SĐT: 0968.487.888

- Email: chungnnc.songma@sonla.gov.vn

 

- Đồng chí: Lê Xuân Tăng

- Sinh năm: 1960

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Nam Trung – Nam Đàn – Nghệ An

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chức vụ: Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện Sông Mã

- SĐT: 0917.618.319

- Email: tanglx.songma@sonla.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Cầm Thị Tươi

- Sinh năm: 1969

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Quy Hướng – Mộc Châu – Sơn La

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Y tế huyện Sông Mã

- SĐT: 0912.242.232

- Email: tuoict.songma@sonla.gov.vn