Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

( 21-03-2019 07:22:00  )
 
Ngày 20/3, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành viên các tổ đề án của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố...

Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

 

Thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tỉnh ta đã tiến hành thận trọng, chắc chắn, công khai, dân chủ nên việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân; việc sắp xếp, tổ chức lại cơ bản không làm ảnh hưởng, xáo trộn đời sống tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân; không gây khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 đã góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm các cơ quan trung gian, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức, kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp với tình hình địa phương. Ở cấp huyện, đã thành lập 12 trung tâm dịch vụ nông nghiệp; 12 trung tâm truyền thông - văn hóa; sáp nhập và thành lập trường liên cấp THCS-THPT, tiểu học-THCS; giải thể 12 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề tỉnh và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh thành một đầu mối. Toàn tỉnh đã giảm 366 đầu mối; giảm 3.195 biên chế và người hưởng phụ cấp, hỗ trợ ở bản, tiểu khu, tổ dân phố; giảm 745 lãnh đạo, quản lý; 15 đơn vị tự chủ hoàn toàn về chi thường xuyên, 2 đơn vị tự chủ 100%.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19. Đồng thời, đề nghị các tổ đề án, các sở, ban, ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 và các văn bản liên quan tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; tiếp tục rà soát, sắp xếp các tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn đầu mối, cắt giảm số lượng theo quy định, đảm bảo cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; chuẩn bị các điều kiện và chỉ đạo thực hiện đúng định hướng cơ cấu và quy định số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình lựa chọn cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy các cấp theo quy định của Trung ương; xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát chấp hành các quy định sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn toàn tỉnh; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế trong tổ chức thực hiện...

Theo baosonla.org.vn