Phiên họp thứ 71, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV

( 06-03-2019 04:48:00  )
 
Ngày 5/3, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 71, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV.    

 

Phiên họp thứ 71, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV.

 

Dự Phiên họp có các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phiên họp đã nghe UBND tỉnh báo cáo về bổ sung phương án xây dựng và ban hành đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La; cho ý kiến vào tờ trình về chủ trương sử dụng vốn để đầu tư thoát lũ, xử lý ngập úng khu vực thị trấn Hát Lót và khu vực xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn... Các đại biểu dự Phiên họp đã tập trung thảo luận các nội dung: Ban hành quy định về đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc chi tiết theo từng phần việc để tính đúng và đầy đủ với thực tế, khắc phục những hạn chế trong thực hiện; việc đầu tư xây dựng hệ thống thoát lũ, xử lý ngập úng khu vực thị trấn Hát Lót và khu vực xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn là cần thiết đảm bảo giao thông, giảm thiểu thiệt hại về cơ sở vật chất, tài sản ổn định đời sống nhân dân...

Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung báo cáo, tờ trình. Nhất trí chủ trương sử dụng vốn để đầu tư thoát lũ, xử lý ngập úng khu vực thị trấn Hát Lót và khu vực xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, trong đó sử dụng nguồn ngân sách huyện Mai Sơn và nguồn dự phòng ngân sách tỉnh để thực hiện dự án. Đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo huyện Mai Sơn phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

Theo baosonla.org.vn