Phiên họp thứ 55, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV

( 21-09-2018 11:02:00  )
 
Ngày 20/9, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 55, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV.

 

 Phiên họp thứ 55 Thường trực HĐND tỉnh.

 

Dự Phiên họp có các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phiên họp đã thảo luận, cho ý kiến vào đề xuất của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về  văn bản của UBND tỉnh xin chủ trương sử dụng nguồn dự phòng vốn cân đối ngân sách địa phương kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm  2016- 2020 cho phần điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng thêm dự án đường Vạn  Yên - Bắc Phong - Đá Đỏ huyện Phù Yên; Tờ trình về việc đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Dự án thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Thủy điện Nậm Pàn 5 trên địa bàn xã Mường Bú, huyện Mường La; Tờ trình về việc nộp trả ngân sách Trung ương năm 2018 đối với nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu hết thời hạn thanh toán; Tờ trình về việc giao kế hoạch vốn chuẩn bị dự án Đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, vay vốn ODA của Chính phủ Áo.

Phiên họp cũng xem xét nội dung trả lời của UBND tỉnh vào các tờ trình, gồm: Việc điều chỉnh trợ cấp cân đối ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện Thuận Châu, Sông Mã, Yên Châu và Quỳnh Nhai thuộc nguồn kinh phí hỗ trợ xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2018 thực hiện đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình; việc duyệt phương án sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở đã giao trong nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách năm 2018; việc điều chỉnh  dự toán kinh phí chương trình mục tiêu Y tế - Dân số và văn bản của UBND tỉnh về phương án phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất huyện Phù Yên...

Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tham gia tại Phiên họp để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung văn bản đảm bảo theo quy định. Sau Phiên họp, các Ban của HĐND tỉnh phối hợp với các sở, ngành rà soát, đề xuất kết thúc một số Nghị quyết từ nhiệm kỳ trước; rà soát một số văn bản đã ban hành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội; chuẩn bị nội dung cho Hội nghị đánh giá về cơ chế chính sách và các nội dung trình Phiên họp thứ 56 Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV.

Theo baosonla.org.vn