Phiên họp thứ 54, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV

( 15-09-2018 04:43:00  )
 
Ngày 14/9, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 54, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV.

 

Phiên họp thứ 54, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV

 

Dự Phiên họp có các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phiên họp đã xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình do UBND tỉnh trình về: Đề xuất nguồn vốn thực hiện các dự án khắc phục hậu quả lũ bão mới phát sinh; bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 nguồn thu tiền sử dụng đất và phân bổ vốn cho một số dự án từ nguồn thu giao quyền sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2018; sử dụng nguồn ngân sách để cấp phép khai thác sử dụng nước mặt và cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Suối Sập. Đồng thời, Phiên họp đã nghe Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo về bổ sung một số chính sách đối với lưu học sinh Lào; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 79/NQ-TT HĐND ngày 14/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về Quy trình xem xét cho ý kiến vào tờ trình phân bổ vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất và khoản thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp huyện điều tiết ngân sách tỉnh theo Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND. Các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện các nội dung đề cập tại Phiên họp.

Kết luận Phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tham gia tại Phiên họp để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung các báo cáo, tờ trình; yêu cầu có văn bản cụ thể hóa cơ chế, hỗ trợ khắc phục thiên tai, bão lũ ở cấp huyện. Nhất trí cho tạm ứng vốn cân đối từ nguồn thu từ đất để làm quốc lộ 37-Hua Nhàn (Bắc Yên); bố trí đủ vốn đối ứng nguồn thu từ đất cho tuyến đường Quang Minh - Mường Tè (Vân Hồ) để khởi công thực hiện.

Theo baosonla.org.vn