Phiên họp thứ 53 Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV

( 30-08-2018 07:38:00  )
 
Ngày 30/8, đồng chí Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 53, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV.

  

Phiên họp thứ 53 Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV.

 

Dự Phiên họp có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

Phiên họp đã xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, gồm: tờ trình về việc thu hồi kinh phí do thực hiện giảm chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ; đề xuất giải quyết kiến nghị của các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất thực hiện Dự án sân vận động tỉnh (cũ) có đề nghị giao bổ sung đất ở; đề nghị Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị số 1 và Khu đô thị số 2 phường Chiềng An (Thành phố); điều chỉnh (đợt 1) kế hoạch năm 2018 một số nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách tỉnh; thu hồi kinh phí đã giao trong dự toán năm 2018 cho các cơ quan đơn vị; đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thông qua dự án thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án thủy điện Chiềng Muôn tại xã Chiềng Muôn (Mường La); xin chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở đất, đá tại bản Mòn, xã Hua Nhàn (Bắc Yên); phân bổ, bổ sung dự toán kinh phí phòng, chống bệnh lở mồm, long móng năm 2018; giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2018 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch; giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2018 cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch.

 

Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Bùi Minh Sơn đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung tờ trình và báo cáo theo đúng quy trình và quy định của pháp luật.

Theo baosonla.org.vn