Phiên họp thứ 50, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV

( 26-07-2018 04:06:00  )
 
Ngày 26/7, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 50, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV. Dự Phiên họp có các đồng chí: Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

Phiên họp thứ 50, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV.

 

Phiên họp đã xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình do UBND tỉnh trình về: Xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu chôn lấp và xử lý chất thải rắn huyện Thuận Châu; phương án nguồn vốn thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến đường tránh thành phố Sơn La; phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh (đợt 2) năm 2018; phê duyệt nguồn kinh phí chi trả cho gia đình bị thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 giai đoạn II; Đồ án rà soát, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Hát Lót lên đô thị loại IV đến năm 2020, thị xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 – 2030. UBND tỉnh cũng xin ý kiến vào dự thảo Báo cáo bước 1 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2019; dự thảo các Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về ban hành quy định về việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư công thực hiện dự án cấp điện nông thôn và vốn chương trình mục tiêu (NSTW) thực hiện các dự án đường giao thông đến trung tâm xã; cơ chế phân bổ tiền sử dụng đất điều tiết từ ngân sách cấp huyện về ngân sách tỉnh.

Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của Thường trực HĐND tỉnh; giao cho các Ban HĐND tỉnh làm rõ một số nội dung trong các tờ trình, báo cáo của UBND tỉnh để bổ sung, hoàn thiện. Đối với dự thảo Báo cáo bước 1 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2019, cần bổ sung đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; cập nhật số liệu kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018.

Theo baosonla.org.vn