Phiên họp thứ 46, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV

( 01-06-2018 10:04:00  )
 
Ngày 31/5, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 46, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV.

 Phiên họp thứ 46, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV. 

 

Dự Phiên họp có các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tại Phiên họp đã xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình do UBND tỉnh trình về: Phương án hỗ trợ các hộ gia đình là thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp kèm theo Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND ngày 4/4/2018 của HĐND tỉnh; thực hiện thu hồi đất, điều chỉnh lại ranh giới và điều chỉnh Giấy chứng nhận cho Ban quản lý rừng đặc dụng Xuân Nha; phương án tổng thể cân đối nguồn vốn thực hiện giải phóng mặt bằng tuyến đường tránh Thành phố; phương án phân bổ vốn từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất ngân sách huyện điều tiết ngân sách tỉnh. Phiên họp cũng đã xem xét và cho ý kiến đối với báo cáo kết quả giám sát việc quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh; giải quyết kiến nghị của Công ty CP Chè Cờ Đỏ Mộc Châu về đề nghị miễn tiền thuê đất từ năm 2005-2012 và không tính tiền phạt chậm nộp từ năm 2005-2016; tình hình thực hiện phương án giải quyết kiến nghị của các hộ dân bản Lun, xã Hua La về công tác giải phóng mặt bằng Dự án hồ chứa nước bản Mòng; thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và xử lý tài sản trên đất của Trung tâm giáo dục lao động huyện Mộc Châu...
 
Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu các ý kiến tại Phiên họp để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung các báo cáo, tờ trình. Đồng thời, giao UBND tỉnh rà soát lại tiền thuế đất của tất cả các nông lâm trường báo cáo Thường trực HĐND; đề nghị Đoàn giám sát về việc quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch 3 loại rừng tiếp thu thêm ý kiến của ngành Nông nghiệp để hoàn thiện báo cáo; rà soát lại các dự án quy hoạch cấp huyện; ra thông báo triển khai nội dung chuyên mục “Giám đốc sở với cử tri” phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Theo baosonla.org.vn