Phiên họp thứ 43, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

( 07-04-2018 03:08:00  )
 
Ngày 6/4, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 43, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Phiên họp thứ 43, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Dự phiên họp có các đồng chí: Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố và một số sở, ngành của tỉnh.

Tại Phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến đối với tờ trình của UBND tỉnh về điều chỉnh giảm nguồn vốn vay bù đắp bội chi trong kế hoạch đầu tư công năm 2017; cho phép bổ sung diện tích chuyển đổi mục đích đất theo Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện dự án xây dựng Cửa hàng xăng dầu Hải Vinh 3 trên địa bànThành phố Sơn La; đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thông qua dự án thu hồi đất theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai để thực hiện dự án Thủy điện Ngọc Chiến tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La. Đồng thời, đại biểu dự Phiên họp đã nghe và cho ý kiến đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về 1 số nội dung liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Sơn La; về xem xét, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất; nghe báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017.

Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị trong quá trình triển khai thu hồi giải phóng mặt bằng và đền bù đất ở cho các hộ dân thuộc khu vực xây dựng một số dự án trên địa bàn Thành phố nên linh hoạt, cần tính toán thêm phương án điều chỉnh bố trí đất ở, cấp đất nơi ở mới cho các hộ phải di chuyển cho phù hợp với thực tế. Đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của Thường trực HĐND tỉnh, chỉ đạo cơ quan soạn thảo văn bản bổ sung, chỉnh sửa nội dung các tờ trình đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp.

Theo baosonla.org.vn