Phiên họp thứ 42, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV

( 03-04-2018 08:41:00  )
 
Ngày 2/4, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ 42, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 để xem xét, quyết định các nội dung do UBND tỉnh trình thuộc thẩm quyền.

 

 Phiên họp thứ 42, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV.
 

Dự phiên họp có các đồng chí: Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố và một số sở, ngành của tỉnh.

 
Tại Phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến đối với tờ trình của UBND tỉnh về kế hoạch vốn trồng rừng thay thế năm 2018 cho Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chủ trương sử dụng ngân sách tỉnh để thực hiện công trình xử lý sạt trượt tại lý trình km1+740, 14-km1+878,11 đường Chiềng On-Lao Khô huyện Yên Châu; quy định một số nội dung công tác quản lý, sử dụng một số nguồn kinh phí thuộc ngân sách tỉnh; chủ trương phê duyệt kết quả rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng của các huyện: Thuận Châu, Mai Sơn, Yên Châu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; thông qua danh mục dự án thu hồi đất theo khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hồ dự trữ nước thô của nhà máy nước Thành phố; phê duyệt bổ sung kinh phí năm 2018 tổ chức tập huấn nghiệp vụ và điều tra, thu thập thông tin dân cư phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư năm 2018 - đơn vị Công an tỉnh; mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã; điều chỉnh một số nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án xây dựng khu đô thị tại phường Chiềng Sinh và phường Chiềng An (Thành phố); đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2018-2019.
 
Phiên họp cũng nghe các ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện cơ chế phân bổ vốn và phân cấp quản lý vốn đầu tư nguồn thu cấp quyền sử dụng đất; kết quả nghiên cứu về những vướng mắc trong việc thu hồi đất và xây dựng, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất; kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí của cơ sở điều trị nghiện ma tuý tỉnh và Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh giai đoạn 2015-2017.
 
Kết luận tại Phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Chất thống nhất trình các nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ hai. Nhất trí thông qua danh mục dự án thu hồi đất theo Luật Đất đai để triển khai dự án đầu tư xây dựng hồ dự trữ nước thô của nhà máy nước thành phố; điều chỉnh một số nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án xây dựng khu đô thị tại phường Chiềng Sinh và phường Chiềng An, thành phố. Đề nghị các huyện chỉ đạo việc bổ sung, sửa đổi quy hoạch đô thị xong trong quý II/2018, giao Sở Xây dựng có báo cáo cụ thể. Đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của Thường trực HĐND tỉnh, chỉ đạo cơ quan soạn thảo văn bản bổ sung, chỉnh sửa nội dung các tờ trình đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp để kịp trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ hai HĐND tỉnh.

Theo baosonla.org.vn