Phiên họp thứ 41, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV

( 23-03-2018 05:42:00  )
 
Ngày 22/3, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ 41, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình.

 

 Phiên họp thứ 41, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV.
 

 

 Dự Phiên họp có các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
 
Tại Phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến đối với các tờ trình của UBND tỉnh về việc: Xin chủ trương sử dụng vốn lập Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; kế hoạch vốn trồng rừng thay thế năm 2018 cho Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hỗ trợ kinh phí thực hiện một số hạng mục thuộc Dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh; cho phép tạm vay nguồn để thực hiện một số dự án đầu tư; chủ trương sử dụng vốn để sửa chữa, cải tạo công trình thủy lợi Suối Sập, huyện Phù Yên; chủ trương sử dụng ngân sách tỉnh thực hiện công trình xử lý sạt trượt tại lý trình km1+740,14 - km1+878,11 đường Chiềng On - Lao Khô của huyện Yên Châu; phương án sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2018 thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ - CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; xin chủ trương điều chỉnh cục bộ mục đích quy hoạch đất rừng sản xuất sang không phải quy hoạch đất lâm nghiệp thuộc quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La để thực hiện Dự án thủy điện Ngọc Chiến tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La; đề nghị Thường trực HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ theo Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp rừng thông bản Áng, huyện Mộc Châu; xem xét đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh; tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị bổ sung nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ hai HĐND tỉnh khóa XIV; Sở Tài chính báo cáo về việc thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 1206/TT-HĐND ngày 7/2/2018 về Dự thảo hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; UBND tỉnh báo cáo giải trình làm rõ một số nội dung về giao đất ở khi Nhà nước thu hồi đất và đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh một số nội dung về bảng giá đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
 
Đa số các đại biểu nhất trí với các nội dung tờ trình của UBND tỉnh; đóng góp ý kiến và đề nghị UBND tỉnh, các ngành sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các tờ trình, báo cáo.
 
Kết luận tại Phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Chất yêu cầu UBND tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của Thường trực HĐND tỉnh, chỉ đạo cơ quan soạn thảo văn bản bổ sung, chỉnh sửa nội dung các tờ trình đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp để trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ hai HĐND tỉnh.
 
Theo baosonla.org.vn