Phiên họp thứ 39, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV

( 24-02-2018 07:47:00  )
 
Ngày 23/2, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ 39, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 để xem xét, quyết định các nội dung do UBND tỉnh trình thuộc thẩm quyền.

  

Phiên họp thứ 39, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV.

 

Dự Phiên họp có các đồng chí: Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

 

Tại Phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến đối với tờ trình của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án xây dựng khu đô thị mới địa bàn Thành phố. Một số tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc: “Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh giai đoạn 2017-2020”; bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020; quy định mức kinh phí hỗ trợ Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh; mức hỗ trợ một số nội dung theo quy định tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

 

Phiên họp cũng nghe Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả đề xuất nội dung các đề nghị xây dựng nghị quyết trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ hai HĐND tỉnh; nghe Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp và đề xuất đối với báo cáo số 71/BC-UBND ngày 13/2/2018 của UBND tỉnh giải trình một số nội dung theo Công văn 1198/TT-HĐND ngày 31/1/2018 của Thường trực HĐND tỉnh tập trung vào các nội dung chủ yếu: Quy định mức hỗ trợ cải tạo vườn tạp và trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh; thu phí vệ sinh môi trường; quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn.

 

Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của Thường trực HĐND tỉnh, chỉ đạo cơ quan soạn thảo bổ sung, chỉnh sửa nội dung các tờ trình theo yêu cầu và trao đổi lại với các Ban của HĐND tỉnh, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản; thống nhất trình 16 nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ hai, trong đó tập trung vào xây dựng bảng giá đất, mức hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhà ở. Đồng thời, chuẩn bị thêm nội dung về ủy nhiệm chi thuộc cấp huyện; điều tiết ngân sách giữa cấp tỉnh và huyện.

 

Theo baosonla.org.vn