Phiên họp thứ 27, UBND tỉnh khóa XIV

( 30-08-2018 07:36:00  )
 
Ngày 30/8, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 27, UBND tỉnh khóa XIV.

  

Phiên họp thứ 27, UBND tỉnh khóa XIV.

 

Dự Phiên họp có các đồng chí: Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tráng Thị Xuân, Nguyễn Quốc Khánh, Phạm Văn Thủy, Lò Minh Hùng; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, UBND Thành phố. Phiên họp được tổ chức trực tuyến đến các huyện trong tỉnh.

Phiên họp đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9; xem xét dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về xây dựng Đề án cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; báo cáo phương án cân đối nguồn vốn cấp điện nông thôn trên địa bàn tỉnh; dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh; dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh phát triển đối tượng tham gia BHXH năm 2019, 2020...

Trong tháng 8, các cấp, các ngành tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Sản xuất nông, lâm, nghiệp, thủy sản tiếp tục duy trì phát triển; giá trị hàng hóa nông sản, thực phẩm xuất khẩu trong tháng ước 5 triệu USD, riêng nhãn xuất khẩu 4.000 tấn sang Trung Quốc, Campuchia, Hoa Kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 440 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước đạt 2.912 tỷ đồng, bằng 65,4% dự toán năm. Công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai được quan tâm chỉ đạo kịp thời. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đã tổ chức triển khai thực hiện Đề án sắp xếp kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo cho triển khai năm học 2018-2019...

Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Cầm Ngọc Minh đề nghị các cấp, các ngành, đơn vị tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, trong đó: Tổ chức thành công của Hội chợ nông sản an toàn và xuất khẩu gắn với Tuần Văn hóa- Du lịch tỉnh Sơn La năm 2018 tại huyện Mộc Châu; phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn vùng Tây Bắc; tập trung chuẩn bị và triển khai thực hiện các kế hoạch trong khuôn khổ Hội nghị Thường trực HĐND 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng; đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2018; tăng thu ngân sách. Chủ động phòng chống lũ bão; rà soát các điểm trường bị ảnh hưởng mưa lũ, khẩn trương khắc phục bảo đảm khai giảng năm học mới 2018- 2019; xây dựng kế hoạch năm 2019 đảm bảo tính khả thi và sát với điều kiện thực tế của các ngành, địa phương...

Theo baosonla.org.vn