Phiên họp thứ 24, UBND tỉnh khóa XIV

( 31-05-2018 03:27:00  )
 
Ngày 30/5, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 24, UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phiên họp thứ 24, UBND tỉnh khóa XIV.

 

Dự Phiên họp có đồng chí Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND Thành phố. Phiên họp được tổ chức trực tuyến tới các huyện trong tỉnh.

Trong tháng 5, các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; đồng thời chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, sản xuất nông, lâm, nghiệp đảm bảo đúng thời vụ, tập trung gieo cấy, chăm sóc lúa và rau màu vụ đông xuân; sản xuất công nghiệp duy trì ổn địnhtập trung thực hiện tốt các giải pháp quản lý điều hành ngân sách quý II năm 2018, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường các giải pháp thu nợ đọng thuế, lũy kế thu ngân sách trên địa bàn 5 tháng đạt 1.722 tỷ đồng, bằng 38,7% dự toán năm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại được quan tâm và giữ vững. Các cấp, các ngành, các địa phương đã tập trung cao cho diễn tập KVPT và PCKB tỉnh năm 2018 được quân khu đánh giá đạt loại giỏi.

Các đại biểu đã tham gia ý kiến vào các tờ trình và dự thảo quyết định, kế hoạch của UBND tỉnh về: Đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh; xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ; quy định một số nội dung công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thuộc ngân sách tỉnh. Các tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về: Quy định hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý nghỉ việc theo nguyện vọng; quy định một số nội dung công tác quản lý, sử dụng một số nguồn kinh phí thuộc ngân sách tỉnh; quy định một số chế độ, định mức chi đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Sơn La; quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh; sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 về chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường phổ thông công lập có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Cầm Ngọc Minh yêu cầu: Đối với các dự thảo, nghị quyết trình Kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh khóa XIV, các ngành chủ trì căn cứ các ý kiến tham gia tại Phiên họp và Kết luận của Thường trực UBND tỉnh, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. Về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, phân tích nguyên nhân, trách nhiệm của các chủ đầu tư giải ngân chậm, đề xuất việc điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án giải ngân chậm, báo cáo UBND tỉnh. Các ngành, địa phương chuẩn bị các điều kiện phục vụ sản xuất vụ hè thu. Tăng cường công tác khuyến nông, điều tra, dự báo tình hình sâu bệnh hại cây trồng, kiểm tra, quản lý thuốc bảo vệ thực vật, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc. Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”; tập trung chỉ đạo tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019…

 Theo baosonla.org.vn