Phiên họp thứ 23 UBND tỉnh khoá XIV

( 24-04-2018 07:07:00  )
 
Ngày 23/4, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 23 UBND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021.

  

 Phiên họp thứ 23 UBND tỉnh khoá XIV.
 

Dự Phiên họp có các đồng chí: Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các thành viên UBND tỉnh. Phiên họp được tổ chức trực tuyến tới các huyện.

Tại Phiên họp đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 năm 2018. Trong đó, tập trung công tác quản lý đất đai, trật tự trong xây dựng; công tác giải phóng mặt bằng các dự án; tập trung công tác phục vụ kỳ thi THPT quốc gia... Trong tháng 4, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục duy trì phát triển. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước giảm 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu ước 400 nghìn USD; luỹ kế thu ngân sách 4 tháng qua đạt hơn 1.298 tỷ đồng, bằng 29,2% dự toán năm. Đến 15/4, đã giải ngân vốn đầu tư công hơn 515 tỷ đồng, bằng 24% kế hoạch vốn đã phân bổ. Lĩnh vực văn hóa và xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh ổn định. Công tác cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng triển khai thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế được quan tâm củng cố và tăng cường.
 
Phiên họp đã xem xét một số nội dung quan trọng như: Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông cấp huyện, xã và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông chưa có mức chi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định theo Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 2/1/2018 của Bộ Tài chính; Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường phổ thông công lập có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Sơn La; Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La...
 
Phát biểu kết luận tại Phiên họp, đồng chí Cầm Ngọc Minh đề nghị, thời gian tới, các sở, ngành, các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát các thủ tục, quy trình liên quan đến đầu tư để phù hợp với luật hiện hành; tập trung công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm; triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách; chuẩn bị việc hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và dự toán ngân sách năm 2019. Tập trung sản xuất vụ hè thu, tăng cường công tác khuyến công, nhất là các vùng tái định cư các dự án thủy điện; tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn vận hành công trình đập tại các thủy điện, nhất là trong mùa mưa lũ. Đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân vùng tái định cư các công trình thủy điện, vận động, khuyến khích các hộ dân phát triển cây ăn quả trên đất dốc. Tăng cường công tác an sinh xã hội; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh năm 2018.

 Theo baosonla.org.vn