Phiên họp lần thứ 72, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV

( 23-03-2019 07:26:00  )
 
Ngày 22/3, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đã chủ trì Phiên họp lần thứ 72, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV.

 

Phiên họp lần thứ 72, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV.

 

Ngày 22/3, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp lần thứ 72, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV. Dự phiên họp có các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Ban HĐND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phiên họp đã thảo luận, cho ý kiến vào các tờ trình, báo cáo của UBND tỉnh về: Việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; phân bổ chi tiết kế hoạch vốn nước ngoài năm 2019 thực hiện dự án Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả; chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Khu đô thị mới thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên; báo cáo rà soát nhu cầu vốn thanh toán các dự án sử dụng nguồn thu từ đất ngân sách tỉnh; nguồn thu điều tiết 5% từ ngân sách huyện về ngân sách tỉnh và nguồn tiền sử dụng đất ngân sách huyện điều tiết về ngân sách tỉnh. Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chấp thuận việc nghiên cứu, khảo sát, đề xuất dự án “Sữa dê Sơn La kết hợp với sản xuất điện mặt trời” của Công ty TNHH Sữa dê Ninh Bình.

Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung các tờ trình. Đối với dự án “Sữa dê Sơn La kết hợp với sản xuất điện mặt trời”, các đơn vị, sở, ngành cần xem xét tính phù hợp với quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia, xây dựng định hướng đấu nối vào hệ thống lưới truyền tải, phân phối và quy hoạch mạng điện lực của tỉnh. UBND tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh mục và nhu cầu vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh, trên cơ sở đó, đề xuất việc dừng, giãn tiến độ một số dự án chưa thực sự cấp thiết nhằm đảm bảo khả năng cân đối vốn.

Theo baosonla.org.vn