Kỳ họp chuyên đề lần thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIV thành công tốt đẹp

( 05-04-2018 08:39:00  )
 
Ngày 4/4, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Kỳ họp chuyên đề lần thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.

  

 Kỳ họp chuyên đề lần thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIV.
 

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tập trung xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến tham gia của các ban và các tổ đại biểu. Kỳ họp đã quyết nghị thông qua 15 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực; trong đó có 1 nghị quyết về nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp các tờ trình của UBND tỉnh; 2 nghị quyết về công tác cán bộ và 12 nghị quyết về cơ chế và chính sách. Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm 1 Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV và bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV.
 
Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Chất nhấn mạnh: Kỳ họp chuyên đề lần thứ hai của HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra. Các cơ quan của HĐND, UBND và đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đề nghị Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh tăng cường giám sát, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh đã quyết nghị. HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ và vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra của năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020.
 
Theo baosonla.org.vn