Họp Tổ thao trường, sở chỉ huy và huấn luyện thực binh khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh năm 2018

( 24-03-2018 05:44:00  )
 
Ngày 22/3, đồng chí Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ thao trường, sở chỉ huy và huấn luyện thực binh khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh năm 2018 đã chủ trì cuộc họp quán triệt các văn bản chỉ đạo diễn tập, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Tổ.

 

 Họp Tổ thao trường, sở chỉ huy và huấn luyện thực binh khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh năm 2018.
 

 

Tại cuộc họp, các đại biểu được nghe báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố của Tổ thao trường, sở chỉ huy và huấn luyện thực binh. Đồng thời, thảo luận và thông qua báo cáo dự thảo nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ thao trường, sở chỉ huy và huấn luyện thực binh; kế hoạch hoạt động và xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập, thao trường bắn đạn thật trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Bùi Đức Hải đề nghị bộ phận thường trực của Tổ sớm hoàn thiện các văn bản để ban hành, triển khai đúng kế hoạch; đồng thời, đề nghị các thành viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, sát với thực tế; thường xuyên trao đổi thông tin, báo cáo tình hình với thường trực của Tổ về tiến độ, kết quả triển khai tổ chức thực hiện, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn...

 Theo baosonla.org.vn