Họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc

( 03-10-2018 04:51:00  )
 
Ngày 2/10, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc Họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La (7/5/1959 – 7/5/2019). Dự họp có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Tổ chức.

 

 Họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm,

nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La 

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào kế hoạch tổng thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm, trong đó, tập trung vào các nội dung như: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các công trình trọng điểm, chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh ta; tổ chức tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan; các hoạt động chào mừng tại tỉnh và các địa phương; công tác tổ chức Lễ kỷ niệm; kế hoạch tổ chức các hội thảo, giải báo chí, cuộc thi và các hoạt động khác liên quan… Theo Kế hoạch, kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, tỉnh ta sẽ tổ chức nhiều hoạt động xuyên suốt ngay từ đầu năm 2019 và tập trung cao điểm trong đợt tổ chức Lễ kỷ niệm vào dịp 7/5/2019.
 
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Cầm Ngọc Minh đề nghị các thành viên Ban Tổ chức bám sát chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tập trung  xây dựng kế hoạch, chương trình, chi tiết thực hiện các nhiệm vụ được phân công đảm bảo đúng tiến độ; tổ chức các hoạt động chào mừng phù hợp, khoa học, trang trọng và tiết kiệm…

 Theo baosonla.org.vn