Họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La (7/5/1959 – 7/5/2019)

( 02-08-2018 03:01:00  )
 
Ngày 1/8, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc Họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La (7/5/1959 – 7/5/2019).

  

 Họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương

về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc.

 

Dự họp có các đồng chí: Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Tại cuộc họp đã thông qua Dự thảo quyết định thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La; dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức; thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm. Theo Kế hoạch, kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, tỉnh ta sẽ tổ chức nhiều hoạt động xuyên suốt ngay từ đầu năm 2019 và tập trung cao điểm trong đợt tổ chức Lễ kỷ niệm vào dịp 7/5/2019.
 
Các đại biểu dự họp cũng đã thảo luận, tham gia ý kiến xây dựng chương trình, công tác tuyên truyền, đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh trật tự phục vụ cho Lễ kỷ niệm và các hoạt động khác liên quan…
 
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Cầm Ngọc Minh đề nghị các Tiểu ban giúp việc, sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình, kịch bản chi tiết thực hiện các nhiệm vụ được phân công; thường xuyên báo cáo Ban Tổ chức về tiến độ triển khai thực hiện, những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức để kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

 Theo baosonla.org.vn