Họp Ban Chỉ đạo về phát triển đô thị và giao thông đến xã

( 24-04-2018 07:04:00  )
 
Ngày 23/4, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển đô thị và giao thông đến xã (Ban Chỉ đạo 595) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.

 

 Họp Ban Chỉ đạo về phát triển đô thị và giao thông đến xã.
 

Dự họp có các đồng chí: Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 595; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 
Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe, thảo luận, kiến nghị và đề xuất các giải pháp thực hiện nội dung các báo cáo về: Kết quả rà soát, tình hình thực hiện các dự án đường giao thông đến trung tâm xã; xây dựng kế hoạch cân đối vốn đầu tư các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ mục tiêu đề ra đến năm 2020;  Dự thảo Quy chế làm việc và Dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo 595; kết quả phê duyệt tổng quyết toán (giai đoạn I) nguồn vốn Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh, các tồn tại vướng mắc và giải pháp tháo gỡ; kết quả rà soát quy mô, mức vốn đầu tư Dự án đường tỉnh 114 (bản Bang) - bản Lao, điểm tái định cư suối Dinh 1+2 và rà soát các hộ dân di chuyển đến điểm tái định cự suối Dinh 1+2 xã Mường Bang (Phù Yên); tiến độ thi công Dự án kè suối Nặm La (Thành phố), các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất giải pháp tháo gỡ; kết quả triển khai thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn dư sau quyết toán Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La (đến hết ngày 15/4/2018), khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ; tiến độ triển khai các dự án trong khu vực Trung tâm Hành chính tỉnh, Quảng trường, Tượng đài, Ao cá Bác Hồ; tình hình giao đất ở cho các hộ gia đình bị thu hồi đất để thực hiện Dự án Sân vận động cũ; tiến độ thực hiện và dự kiến thời gian hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố.
 
Tính đến hết tháng 12/2017, toàn tỉnh có 177 xã có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa, đạt 86,8%. Mục tiêu năm 2018, phấn đấu thêm 8 xã, năm 2019 thêm 11 xã và năm 2020 thêm 8 xã còn lại hoàn thành cứng hóa đường ô tô đến trung tâm, đạt 100% kế hoạch... Hiện nay, tỉnh ta đã và đang cân đối các nguồn vốn để thực hiện mục tiêu đề ra. Đồng thời, tích cực triển khai các dự án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.
 
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các chủ đầu tư chủ động rà soát quy mô các dự án đường đến trung tâm xã để điều chỉnh, bổ sung cân đối nguồn lực cho dự án đang triển khai thực hiện còn thiếu vốn; yêu cầu các chủ đầu tư ký cam kết với tỉnh về tiến độ thực hiện dự án để đảm bảo hoàn thành các tuyến đường đến trung tâm xã được cứng hóa vào năm 2020; tiếp tục kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương bổ sung kế hoạch vốn còn thiếu của Đề án 1460; khẩn trương hoàn tất các thủ tục sớm triển khai giai đoạn III Dự án kè suối Nặm La (Thành phố)...

Theo baosonla.org.vn