Họp Ban chỉ đạo tỉnh về phát triển đô thị và giao thông đến xã

( 21-09-2018 11:05:00  )
 
Ngày 21/9, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển đô thị và giao thông đến xã (Ban Chỉ đạo 595) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. Dự họp có các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 595; lãnh đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố..

 

Họp Ban chỉ đạo tỉnh về phát triển đô thị và giao thông đến xã.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo, thảo luận, kiến nghị và đề xuất các giải pháp thực hiện về: Tiến độ triển khai Dự án tuyến đường tránh Quốc lộ 6 (đoạn qua thành phố Sơn La); kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đường giao thông vào thực hiện Dự án lô số 3A dọc suối Nậm La, các hộ dân giáp đường Điện Biên; xây dựng phương án bố trí đất ở cho một số hộ bị thu hồi đất ở thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết lô số 1, lô số 2; kết quả rà soát, khả năng cân đối bố trí kế hoạch vốn cho các dự án đường giao thông đến trung tâm xã được cứng hóa giai đoạn 2016-2020; các dự án đường giao thông đang thi công đã dừng, giãn tiến độ hoặc đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán do vướng mắc thủ tục liên quan; kết quả triển khai quy hoạch chung xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh; quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu. Đề xuất phương án xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố; kết quả hoàn thiện các tiêu chí nâng cấp đô thị theo Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 11/5/2017; phương án giải quyết chế độ chính sách về bồi thường, hỗ trợ cho các hộ thuộc diện bị thu hồi hết đất nông nghiệp để thực hiện dự án…

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, đến ngày 7/5/2019, trên địa bàn có 4 đô thị thực hiện nâng loại. Đến nay, việc thực hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch, cụ thể là: Khu trung tâm Hành chính huyện Sốp Cộp đã được công nhận là đô thị loại V tháng 6/2017; khu Trung tâm Hành chính huyện Quỳnh Nhai đã được công nhận là đô thị loại V vào tháng 3/2018; Đề án đề nghị công nhận đô thị Hát Lót (Mai Sơn) là đô thị loại IV; đề nghị công nhận thành phố Sơn La là đô thị loại II trực thuộc tỉnh đã trình tại Phiên họp UBND tỉnh. Đối với đô thị Mộc Châu, sau khi rà soát, Sở Xây dựng đã báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển đô thị và giao thông đến xã, UBND tỉnh để triển khai lập Đề án nâng cấp lên đô thị loại IV; UBND tỉnh đã cho phép lập Đề án; Sở Xây dựng đã tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn triển khai văn bản tham gia ý kiến về đề cương và dự toán lập Đề án, tiến độ dự kiến trình Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khoá XIV thông qua dự thảo nghị quyết vào 12/2018, hoàn thiện hồ sơ để UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định vào 1/2019.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các chủ đầu tư đối thoại trực tiếp với người dân trong giải quyết khó khăn, vướng mắc giải phóng mặt bằng; chủ động rà soát quy mô các dự án đường đến trung tâm xã để điều chỉnh, bổ sung cân đối nguồn lực cho dự án đang triển khai thực hiện còn thiếu vốn. Đối với Đề án xây dựng nhà ở xã hội, đồng chí đề nghị UBND tỉnh sớm trình Ban Thường vụ tỉnh ủy cho chủ trương triển khai bảo đảm thực hiện theo quy định…

Theo baosonla.org.vn