Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 368/NQ-HĐND ngày 18/3/2011 của HĐND tỉnh

( 22-08-2018 03:29:00  )
 
Ngày 22/8, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 11 điểm cầu các huyện trong tỉnh, sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 368/NQ-HĐND ngày 18/3/2011 của HĐND tỉnh khóa XII về quy hoạch đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục, y tế, tư vấn sức khỏe, cơ sở hoạt động văn hóa, nghệ thuật vui chơi, giải trí, thể dục thể thao cho thanh thiếu nhi tỉnh Sơn La đến năm 2020. Đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo Thành phố.

  

 Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 368 của HĐND tỉnh tại điểm cầu UBND tỉnh.
 

Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch về đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục, y tế, tư vấn sức khỏe, cơ sở hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, thể dục thể thao cho thanh thiếu nhi. Hiện, toàn tỉnh có 178 trường học, trung tâm được đầu tư xây dựng phòng đoàn, đội trong khối hành chính và được đầu tư các trang thiết bị, với tổng kinh phí 11.486,719 triệu đồng; 235 trường học có nhà bán trú cho học sinh; thành lập 2 phòng tư vấn sức khỏe sinh sản, vị thành niên, thanh niên (VTN/TN) tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh và Trạm Y tế phường Chiềng Sinh (Thành phố); 203 góc tư vấn sức khỏe sinh sản VTN/TN tại các xã, phường, thị trấn. Tỷ lệ thanh, thiếu nhi được tham quan các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, Nhà tù Sơn La tăng bình quân hơn 10%/năm. Nhà Thiếu nhi tỉnh, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên và 2 trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi thuộc 2 huyện Mai Sơn và Thuận Châu được xây dựng, tu bổ và đưa vào hoạt động. Bên cạnh đó, các hoạt động vui chơi giải trí của thanh thiếu nhi tại các xã, phường, thị trấn được lồng ghép tổ chức tại các trung tâm văn hóa, các nhà văn hóa, sân vận động, vườn hoa...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất một số giải pháp, như: Điều chỉnh một số chỉ tiêu, dự án theo Nghị quyết 368 phù hợp với thực tiễn hiện nay, như: Xây dựng trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi các huyện; thành lập trung tâm phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật và truy cập internet cho thanh niên; văn phòng giới thiệu việc làm cụm xã; văn phòng tư vấn sức khỏe sinh sản VTN/TN...
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thủy đánh giá cao những việc đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục rà soát các chỉ tiêu tại Nghị quyết để tham mưu giúp UBND tỉnh điều chỉnh các chỉ tiêu phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Nhất là quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng xã hội cho thanh, thiếu nhi, tạo điều kiện cho thanh, thiếu nhi phát triển toàn diện, trở thành nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Theo baosonla.org.vn