Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

( 16-03-2018 04:21:00  )
 
Ngày 15/3, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 

 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chuyển trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân.
 

Cùng dự có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng, đoàn thể của tỉnh; Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy; các sở, ban, ngành; thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua.

Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, phong trào thi đua của tỉnh phát triển rộng khắp, với nhiều hình thức và nội dung phong phú, kịp thời khích lệ, động viên, tạo động lực thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Đồng thời, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, đấu tranh phòng chống tội phạm...; chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Ghi nhận những thành tích đạt được, năm 2017 toàn tỉnh đã được Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tặng 8 Huân chương Lao động, 15 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và 16 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh tặng 81 Cờ thi đua xuất sắc, công nhận 618 tập thể lao động xuất sắc, 51 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 1.874 Bằng khen cho tập thể, cá nhân; 846 Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”; trình Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 13 bà mẹ...
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cầm Ngọc Minh biểu dương những thành tích đã đạt được. Đồng thời, yêu cầu Hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng; hướng mạnh các phong trào thi đua về cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đổi mới, tăng cường các giải pháp triển khai phong trào thi đua yêu nước một cách thiết thực, hiệu quả...
 
Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2018 trong toàn tỉnh.
 
Theo baosonla.org.vn